Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

POBIERZ:
Formularz reklamacyjny.pdf
Oświadczenie o odstapieniu.pdf

Składając reklamację zakupionych towarów należy wypełnić formularz reklamacyjny podać dokładny opis występującej wady, podać okoliczności jej wystąpienia, wykazać dokonanie zakupu oraz wskazać rachunek bankowy, na który miałyby zostać przelane środki pieniężne.

Do zwracanego towaru należy dołączyć formularz reklamacyjny oraz ksero dowodu zakupu. Reklamowany towar wraz z formularzem reklamacyjnym należy dostarczyć na własny koszt na poniższy adres:

Fundacja Górnika Zabrze
ul. Roosevelta 81
41–800 Zabrze

W przypadku uznanej reklamacji towary są wymieniane na wolne od wad. Jeśli model nie występuje już w ofercie Sklepu, Sklep zależnie od decyzji kupującego wymienia konkretny towar na inny model w tej samej kwocie (cenie zakupu) lub zwraca kwotę odpowiadającą cenie zakupu towaru do klienta na wskazany rachunek bankowy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

Zwrot dokonuje się osobiście w siedzibie Fundacji Górnika Zabrze.

Koszt zwrotu wadliwego produktu do Sklepu Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze ponosi Klient.
W przypadku nieuznanej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, koszty przesyłki nie są zwracane.

Nie ma możliwości zwrotu towarów flokowanych (spersonalizowanych).

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Akademia Górnika Zabrze

wykonanie i utrzymanie MGK.net.pl